Jeni nëna më e
mirë në botë për
foshnjën tënde!

#BesoiZgjedhjesTënde

Zbuloni
produktet tona

star Created with Sketch.

Pelena inovative që ofrojnë
butësinë dhe kujdesin
më të lartë

NDJEKIM
CILËSINË NË
ÇDO HAP

star Created with Sketch.
Të gjitha lëndët e para të përdorura në pelenat Pufies ofrohen nga furnizuesit kryesorë ndërkombëtarë, pas një procesi të rreptë të përzgjedhjes.
Para inkorporimit të lëndëve të para në procesin e prodhimit, bëhet kontrolli i rreptë i cilësisë. Ai përfshin teste dhe matje për të kontrolluar cilësinë e materialeve sipas metodave të provuara të kontrollit dhe analizës.
Kryhet gjatë procesit të prodhimit. Për qëllime të procedurës së kontrollit, një pelenë merret drejtpërdrejt nga linja e prodhimit për testim. Kryhet një kontroll vizual, duke përfshirë monitorimin e parametrave kryesorë. Zhatohen testime të tipareve fizike dhe cilësisë së pelenave.
Nga çdo grumbull të produkteve të përfunduara, ndahet një numër i caktuar i pelenave për të kontrolluar cilësinë e mostrës. Kryhen testet laboratorike duke përdorur metoda të përcaktuara që monitorojnë një sërë treguesish të vetive të produktit të përfunduar. Në treg lëshohen vetëm pelenat që kanë kaluar me sukses kontrollin e cilësisë.
Në laboratorët modernë të Pufies produktet e gatshme u nënshtrohen testeve të rregullta për të siguruar cilësi dhe siguri të vazhdueshme të pelenave. Testet bëhen edhe për zhvillimin e produkteve të reja dhe përmirësimin e cilësisë së produkteve ekzistuese.
Për të siguruar cilësi të qëndrueshme të pelenave Pufies, kryhen teste të pavarura në laboratorë të njohur ndërkombtarisht, si SGS, Dermatest GmbH, ATC GmbH.
Testet e pavarura të produktit në mesin e konsumatorëve të vërtetë na sigurojnë që pelenat e Pufies t’i bëjnë të lumtur si foshnjat ashtu edhe prindërit. Testet kryhen nga agjenci të jashtme të pavarura në mesin e një mostre përfaqësuese të konsumatorëve të vërtetë të pelenave.
Njihuni me pelenat tona Pufies
Learn all
about them