FICOSOTA OOD mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale (emrat, adresën e e-mailit, të dhëna të tjera, në varësi të informacionit që keni futur në fushën “Lini një mesazh”), të dhëna nëpërmjet këtij formularit të kontaktit, në mënyrë që të mund t’i përgjigjemi kërkesave tuaja në mënyrë të hollsishme.

Ju lutemi, mos jepni ndonjë informacion të ndjeshëm kur plotësoni formularin e kontaktit (për shembull, të dhëna për statusin tuaj shëndetësor, origjinën etnike ose racore, mendimet politike, besimet fetare ose filozofike, ose shënimet kriminale).

Ju mund të gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale këtu. Për t’u njohur me të drejtat tuaja dhe për të njohur rrugën për të na kontaktuar, klikoni këtu.

star Created with Sketch.
Sofia
Bulgaria
Adresa:
Ficosota Bulgaria
1680 Sofia, Bulgaria Blvd,
Bellissimo Business Center
Office No. 47 (floor 4)
Numër falas për konsumatorët: 0 800 123 00
GOT QUESTIONS?

Na kontaktoni në Messenger dhe do t'u përgjigjemi sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ask for help

Ose plotësoni formularin më poshtë:
Bucurest
Romania
Adresa:
Ficosota Marketing
Romania SRL
Bucharest, 144-146 Mihai Eminescu street
Sector 2
Numër falas për konsumatorët: (+40 21) 409 27 84
GOT QUESTIONS?

Na kontaktoni në Messenger dhe do t'u përgjigjemi sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ask for help

Ose plotësoni formularin më poshtë:
New York
USA
Adresa:
Ficosota Marketing
New York LLC
USA, 10105, Manhattan
New York
1345 Avenue of the Americas, 2nd floor
Numër falas për konsumatorët: Tel.: + 1 (212) 878 36 08
GOT QUESTIONS?

Na kontaktoni në Messenger dhe do t'u përgjigjemi sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ask for help

Ose plotësoni formularin më poshtë:
Kyiv
Ukraine
Adresa:
Ficosota Eastern Europe
02152, Kyiv, Ukraine
1B, Pavla Tychyny Ave., A 302
Numër falas për konsumatorët: +38 067 541 37 35
GOT QUESTIONS?

Na kontaktoni në Messenger dhe do t'u përgjigjemi sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ask for help

Ose plotësoni formularin më poshtë: